ГОЛОВНА | БЛОГИ | ПРО НАС | АРХІВ | ФОТОСЕРВІС | КОНТАКТИ | ВХІД НА САЙТ
Блог Георгія Манчуленка

Народний депутат Україн II, III, IV скликань. Офіцер повітряно - десантних військ в запасі. Заступник начальника експедиції "Україна - Північний полюс - 2000".
30-09-2017 14:24

Українські спецслужби провалилися!

   Що це за спецслужби?
   Чим вони займаються й повинні займатися?
   На підставі чого вони діють?
   Якими законами і нормативно - правовими актами керуються у своїй діяльності?
   Про ці та інші речі йтиметься далі.
   Викладений тут матеріал є дещо складним для сприйняття через потребу широкого цитування українських законодавчих актів для кращого розуміння суті та принципів діяльності українських спецслужб (мої примітки загострюють увагу на їхній одній конкретній справі), тому потрібне серйозно - терпеливе налаштування при читанні.
   Отже, аналізуємо…
              Закон України «Про розвідувальні органи України»
   Стаття 1. Основні терміни.
   Наведені в цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
   розвідувальна діяльність – діяльність, яка здійснюється спеціальними засобами і методами з метою забезпечення визначених законом органів державної влади розвідувальною інформацією, сприяння реалізації та захисту національних інтересів, протидії за межами України зовнішнім загрозам національній безпеці України (Янукович (у моїй статті «Віктор Янукович і сліди спецслужб» знайдете дещо цікаве про нього) та вся його владна камарилья (зокрема й про них розповідає моя праця «12 «апостолів», наголошуючи на небезпеці їхнього (їхніх однодумців в Україні) реваншу), що втекла за кордон (коротко – справа Януковича), у основному до Росії, разом із ним з України, зрадивши її, і будучи носіями державних таємниць, загрожують національній безпеці України – примітка моя);
   розвідувальна інформація – усні та зафіксовані на матеріальних носіях… відомості, які неможливо отримати офіційним шляхом, про реальні та потенційні можливості, плани, наміри і дії іноземних держав, організацій та окремих осіб, що загрожують національним інтересам України, а також про події і обставини, що стосуються національної безпеки і оборони (в липні 2014 року у своїй публікації «Нейтралізація спрута!» я писав про Януковича та його зграю – організацію і окремих осіб, котрі залили Майдан кров’ю Героїв Небесної Сотні, а тому про Януковича, який ще й письмово просив Путіна ввести російські війська на українську землю, разом з його бандою наближених посіпак Україна повинна мати потрібну інформацію (що, де, коли?) – примітка моя);
   розвідувальні органи України – спеціально уповноважені законом органи на здійснення розвідувальної діяльності (як бачимо, українські розвідоргани мають пильнувати за Януковичем, його посіпаками та їхніми російськими покровителями – примітка моя). Розвідувальний орган України може функціонувати як самостійний державний орган, так і у складі центрального органу виконавчої влади;
   Стаття 2. Правова основа діяльності розвідувальних органів України.
   Правову основу діяльності розвідувальних органів України становлять КонституціяУкраїни, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них іншінормативно - правові акти...
   Стаття 4. Основні завдання розвідувальних органів України.
   На розвідувальні органи України покладаються:
   добування, аналітична обробка та надання визначеним законом органам державної влади розвідувальної інформації (українські розвідоргани повинні інформувати українську владу про все, що стосується Януковича – створіння, яке переховується від українського правосуддя в Росії – агресора і окупанта частини української території й співпрацюючого з владою цього ворога України, підтвердженням чому є заклик про введення московитських військ на українську землю, тобто збройну агресію, та безперешкодне перебування в Московії – примітка моя); …
   участь у боротьбі з терроризмом (із Януковичем і його «командою» перебіжчиків у російському екзилі, як союзниками Путіна, котрий веде проти України війну гібридними методами, включаючи тероризм, та очільниками Московського Кремля треба боротися – примітка моя)
   Стаття 5. Методи і засоби діяльності розвідувальних органів України.
   Для виконання покладених на розвідувальні органи України завдань щодо отримання розвідувальної інформації… вони застосовують методи і засоби оперативно - розшукової діяльності у порядку, визначеному в Законі України «Про оперативно - розшукову
діяльність» (дивіться нижче – примітка моя), з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом...
   Стаття 6. Розвідувальні органи України та сфери їх діяльності.
   Розвідувальні органи України здійснюють розвідувальнудіяльність у таких сферах:
   Служба зовнішньої розвідки України – у політичній, економічній, військово - технічній, науково - технічній, інформаційній та екологічній (СЗР, як політичній розвідці, і карти в руки щодо Януковича, його оточення та їхніх московських кураторів – примітка моя);
   розвідувальний орган Міністерства оборони України – у воєнній, воєнно - політичній, воєнно - технічній, воєнно - економічній, інформаційній та екологічній (трохи менше за СЗР справа Януковича стосується ГУР МО, але все одно має бути в полі зору воєнної розвідки через її перетинання з російською збройною агресією проти України – примітка моя);
  розвідувальний орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчоївлади у справах охорони державного кордону – у сферах прикордонної та імміграційної політики, а також в інших сферах, що стосуються питань захисту державного кордону України та її суверенних прав у виключній (морській) економічній зоні (справа Януковича найменше стосується прикордонної розвідки, але все одно стосується через російську агресію і проблеми захисту українського державного кордону – примітка моя)
   Стаття 7. Керівництво розвідувальними органами України та координація їх діяльності.
   Загальне керівництво розвідувальними органами України відповідно до Конституції України та цього Закону здійснює Президент України (він мав наказати українським розвідорганам, відповідно до їхньої компетенції, діяти у справі Януковича, враховуючи її важливість для українців, – примітка моя)
   Стаття 10. Надання розвідувальної інформації.
   Інформація, здобута й опрацьована розвідувальними органами України, надається Президентові України, Голові Верховної Ради України, Прем'єр - міністрові України та   іншим визначеним Президентом України споживачам в установленому ним порядку з додержанням вимог законів України «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про захист інформації в автоматизованих системах» та інших…
       Закон України «Про Службу зовнішньої розвідки України»
   Стаття 1. Статус Служби зовнішньої розвідки України.
   Служба зовнішньої розвідки України є державним органом, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово - технічній, науково - технічній, інформаційній та екологічній сферах (дивіться моє зауваження вище, де йдеться про сфери діяльності українських розвідорганів – примітка моя).
   Служба зовнішньої розвідки України підпорядкована Президентові України (Глава держави у справі Януковича мав надати необхідні накази СЗР – примітка моя) та підконтрольна Президентові України і Верховній Раді України...
   Стаття 2. Правова основа діяльності Служби зовнішньої розвідки України.
   Правову основу діяльності Служби зовнішньої розвідки України становлять Конституція України, Закон України «Про розвідувальні органи України», цей та інші закони України, видані на їх виконання акти Президента України, інші нормативно - правові акти, а також міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
   Стаття 3. Завдання Служби зовнішньої розвідки України.
   На Службу зовнішньої розвідки України покладається:
   добування, аналітична обробка та надання розвідувальної інформації (дивіться вгорі моє зауваження щодо неї – примітка моя) Президентові України, Голові Верховної Ради України, Прем'єр - міністрові України та іншим визначеним Президентом України споживачам;
   здійснення спеціальних заходів впливу, спрямованих на підтримку національних інтересів і державної політики України в економічній, політичній, військово - технічній,   екологічній та інформаційній сферах, зміцнення обороноздатності, економічного і науково - технічного розвитку (якнайшвидше завершення справи Януковича відповідає зазначеним завданням – примітка моя);
   участь у боротьбі з тероризмом (як я вже зазначав вище, Янукович пов'язаний з терористичною діяльністю – примітка моя)…;
   вжиття заходів протидії зовнішнім загрозам національній безпеці України, життю, здоров'ю її громадян (Янукович, його банда є одними із таких загроз – примітка моя)
   Стаття 6. Керівництво Службою зовнішньої розвідки України.
   Загальне керівництво Службою зовнішньої розвідки України здійснюється Президентом України (невже Глава держави не хоче знати чим займається, де живе Янукович, який влаштував бійню на Майдані та причетний до війни Росії проти України, й доручити українським спецслужбам поінформувати про це українські компетентні органи, котрі розслідують його злочини, щоб прискорити судовий розгляд цієї гучної справи?! –
примітка моя).
   Безпосереднє керівництво Службою зовнішньої розвідки України здійснює її Голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України…
   Все, що стосується аспектів діяльності розвідувальних органів України, детально висвітлено у моїй статті «Про проблеми української розвідки».
   Та аналізуємо далі…
                    Закон України «Про Службу безпеки України»
   Стаття 1. Служба безпеки України.
   Служба безпеки України – державний правоохоронний орган спеціального призначення (моє дослідження «Фільтрація, або Таких «правоохоронців» – на мило!» розказує, що повинні робити правоохоронні органи України, включаючи СБУ – примітка моя), який забезпечує державну безпеку України (справа Януковича – це питання української держбезпеки – примітка моя).
   Служба безпеки України підпорядкована Президенту України (тому він має ставити завдання СБУ у справі Януковича – примітка моя).
   Стаття 2. Завдання Служби безпеки України.
   На Службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності… від розвідувально - підривної діяльності іноземних спеціальних служб (російські спецслужби тут – на першому місці, а про неналежну боротьбу з ними дізнаєтеся із моєї публікації «Чому?» – примітка моя), посягань з боку окремих організацій, груп та осіб (справа Януковича – це група і особи – примітка моя)
  До завдань Служби безпеки України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму… та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України (справа Януковича їм загрожує – примітка моя)
   Стаття 4. Правова основа діяльності Служби безпеки України.
   Правову основу діяльності Служби безпеки України становлять Конституція України, цей Закон та інші акти законодавства України, відповідні міжнародні правові акти, визнані Україною...
   Стаття 9. Система Служби безпеки України.
   …Для організації і проведення антитерористичних операцій та координації діяльності суб'єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом чи залучаються до антитерористичних операцій (в моєму матеріалі «Листи небайдужого… Або перемога, або наша смерть!» йдеться також про проблеми АТО – примітка моя), при Службі безпеки України функціонує Антитерористичний центр. Положення про Антитерористичний центр при Службі безпеки України затверджується Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України…
   Стаття 13. Голова Служби безпеки України.
   Керівництво всією діяльністю Служби безпеки України… здійснює Голова Служби безпеки України. Він несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Службу безпеки України.
   Голова Служби безпеки України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України (повністю антиконституційна норма, що суперечить п. 14 ст. 106 Конституції України (моя публікація «Лист Голові Служби безпеки України…» розказує про це і проблеми всіх правоохоронних органів, які не виконують належним чином свої конституційні обов’язки), а згідно п. 121 ст. 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить «призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Служби безпеки України» – примітка моя)
   Стаття 24. Обов'язки Служби безпеки України.
  Служба безпеки України відповідно до своїх основних завданьзобов'язана:
   4) здійснювати контррозвідувальні заходи з метою попередження, виявлення, припинення і розкриття будь - яких форм розвідувально - підривної діяльності проти України (Янукович на волі за підтримки Росії є ядром для зовнішньо - й внутрішньоукраїнського кодла, котре продовжує орієнтуватися на нього та Московію у своїй підривній діяльності проти України – примітка моя);
   5) забезпечувати захист державного суверенітету, конституційного ладу і територіальної цілісності України (цей пункт треба привести у відповідність з ч. 2 ст. 17 Конституції України, бо згідно неї «оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України» – примітка моя) від протиправних посягань з боку окремих осіб та їх об'єднань; …
   16) виконувати за дорученням Президента України інші завдання, безпосередньо спрямовані на забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки держави (справа Януковича безпосередньо стосується цього напрямку, тому щодо неї Президент України мав би віддати СБУ необхідні доручення – примітка моя)
  Стаття 25. Права Служби безпеки України.
   Службі безпеки України, її органам і співробітникам для виконання покладених на нихобов'язків надається право:
   8) проводити гласні і негласні оперативні заходи у порядку, визначеному ЗакономУкраїни «Про оперативно - розшукову діяльність» (дивіться нижче – примітка моя)
   СБУ «є головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю» згідно статті 4 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», а проблеми застосування цього Закону, зокрема й конституційні, я показав у своєму дослідженні «Щоб жити по - новому, потрібні зміни!» ще в серпні 2014 року.
   Але продовжуємо аналізувати…
        Закон України «Про оперативно - розшукову діяльність»
   Стаття 1. Завдання оперативно - розшукової діяльності.
   Завданням оперативно - розшукової діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп (Янукович зі своїми соратниками якраз до них і відноситься – примітка моя), відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, розвідувально - підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави.
   Стаття 2. Поняття оперативно - розшукової діяльності.
   Оперативно - розшукова діяльність – це система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів (за розвідувальні відповідають українські розвідоргани, а за контррозвідувальні заходи, зокрема і у справі Януковича, – СБУ згідно статті 24 Закону України «Про Службу безпеки України» (дивіться вище) – примітка моя), що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно - технічних засобів.
   Стаття 3. Правова основа оперативно - розшукової діяльності.
   Правову основу оперативно - розшукової діяльності становлять Конституція України, цей Закон, Кримінальний, Кримінальний процесуальний, Податковий та Митний кодекси України, закони України про прокуратуру, Національну поліцію, Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань, Службу безпеки, Державну прикордонну службу України, Державну кримінально - виконавчу службу України, державну охорону органів державної влади України та посадових осіб, статус суддів, забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, державний захист працівників суду і правоохоронних органів, інші законодавчі акти та міжнародно - правові угоди і договори, учасником яких є Україна…
   Стаття 5. Підрозділи, які здійснюють оперативно - розшукову діяльність.
   Оперативно - розшукова діяльність здійснюється оперативними підрозділами:
   Національної поліції – підрозділами кримінальної та спеціальної поліції; …
   Служби безпеки України – контррозвідкою, військовою контррозвідкою, захисту національної державності, спеціальними підрозділами по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, оперативно - технічними, внутрішньої безпеки, оперативного документування, боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів;  
   Служби зовнішньої розвідки України – агентурної розвідки, оперативно - технічними, власної безпеки;
   Державної прикордонної служби України – розвідувальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону (агентурної розвідки, оперативно-технічним, власної безпеки), оперативно - розшуковими підрозділами відповідно спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону та його територіальних органів, підрозділами з охорони державного кордону органів охорони державного кордону та Морської охорони, забезпечення внутрішньої безпеки, забезпечення власної безпеки, оперативного документування та оперативно - технічними;
   розвідувального органу Міністерства оборони України – оперативними (вони займаються агентурною розвідкою, хоча правильнішим було би уніфікування дефініцій у даному Законі – примітка моя), оперативно - технічними, власної безпеки;
   Стаття 6. Підстави для проведення оперативно - розшукової діяльності.
   Підставами для проведення оперативно - розшукової діяльності є:
   1) наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, щопотребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, про:
   – осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду (Янукович дійсно гласно переховується в Росії (зверніться до мого матеріалу «Тель-Авів – Москва – Київ»), але свою справжню російську адресу проживання не вказує – примітка моя) або ухиляються від відбування кримінального покарання; …
 – розвідувально - підривну діяльність спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб проти України; …
   3) потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави (встановлення справжньої адреси проживання Януковича у Росії відповідає інтересам безпеки українців та України – примітка моя); …
   Стаття 7. Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно - розшукову діяльність.
   Підрозділи, які здійснюють оперативно - розшукову діяльність, зобов'язані:
   1) у межах своїх повноважень відповідно до законів, що становлять правову основу оперативно - розшукової діяльності, вживати необхідних оперативно - розшукових заходів щодо попередження, своєчасного виявлення і припинення злочинів (Янукович своїми антиукраїнськими діями/заявами продовжує власну злочинну діяльність, котра повинна бути припинена – примітка моя) та викриття причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів, здійснювати профілактику правопорушень…
   Стаття 8. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
   Оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно - розшукової діяльності за наявності передбачених статтею 6 цього Закону підстав надається право:
   5) проводити операції із захоплення злочинців (Янукович скоїв страшні злочини проти Українського народу – примітка моя), припинення злочинів, розвідувально - підривної діяльності спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб; …
  13) мати гласних і негласних штатних та позаштатних працівників;
  Прийняття рішень про проведення оперативно - розшукових заходів, які не потребують дозволу слідчого судді або рішення прокурора, здійснюється керівником відповідного оперативного підрозділу або його заступником з повідомленням про прийняте рішення прокурора.
   Виключно з метою отримання розвідувальної інформації для забезпечення зовнішньої безпеки України зазначені заходи можуть здійснюватися лише за ухвалою слідчого судді без розголошення третій стороні, а заходи, що не потребують дозволу слідчого судді, – без  повідомлення прокурора. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення такого заходу не може перевищувати шести місяців...
   Стаття 9. Гарантії законності під час здійснення оперативно - розшукової діяльності.
   У кожному випадку наявності підстав для проведення оперативно - розшукової діяльності заводиться оперативно - розшукова справа. Постанова про заведення такої справи підлягає затвердженню начальником органу Національної поліції або начальником відокремленого підрозділу територіального органу Національної поліції, органу Служби безпеки України, оперативного підрозділу органу Державного бюро розслідувань, Державної прикордонної служби України, охорони вищих посадових осіб, Служби зовнішньої розвідки України, оперативного підрозділу органів доходів і зборів, органу, установи виконання покарань чи слідчого ізолятора, розвідувального органу Міністерстваоборони України, розвідувального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, підрозділу Національного антикорупційного бюро України або його уповноваженим заступником.
   Контроль за оперативно - розшуковою діяльністю здійснюється Національною поліцією, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань, Службою зовнішньої розвідки України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону, Управлінням державної охорони України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, розвідувальним органом Міністерства оборони України, Національним антикорупційним бюро України.
   На особу, яка підозрюється в підготовці до вчинення злочину, переховується від органів досудового розслідування, суду або ухиляється від відбування кримінального покарання,безвісти зникла, ведеться тільки одна оперативно - розшукова справа. Без заведення оперативно - розшукової справи проведення оперативно - розшукових заходів, крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті, забороняється. Про заведення оперативно - розшукової справи виноситься постанова, яка затверджується начальником або уповноваженим заступником начальника органу Національної поліції або начальником відокремленого підрозділу територіального органу Національної поліції, підрозділу Національного антикорупційного бюро України, органу Служби безпеки України, Директором Державного бюро розслідувань, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, розвідувального органу Міністерства оборони України, Служби зовнішньої розвідки України, оперативного підрозділу органів доходів і зборів, органу або установи виконання покарань чи слідчого ізолятора. У постанові зазначаються місце та час її складання, посада особи, яка виносить постанову, їїпрізвище, підстава та мета заведення оперативно - розшукової справи. Про заведення оперативно - розшукової справи протягом доби письмово повідомляється прокурор...
   При наявності достатніх підстав дозвіл на проведення оперативно - розшукової діяльності дає керівник відповідного оперативного підрозділу, який несе відповідальність за законність здійснюваних заходів відповідно до чинного законодавства...
   Стаття 9 - 1. Строки ведення оперативно-розшукових справ. 
   Ведення оперативно - розшукових справ здійснюється:
   1) щодо невстановлених осіб, які готують вчинення злочину, а також осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання, – до їх встановлення або розшуку, але не більше строків давності притягнення до кримінальної відповідальності чи строків давності виконання обвинувального вироку; …
   5) щодо здійснення розвідувальних заходів в інтересах безпеки суспільства і держави – до завершення розвідувальних заходів або вичерпання можливостей для їх здійснення;
   6) щодо осіб, стосовно яких є дані про їх участь або причетність до терористичної діяльності, терористичної групи чи терористичної організації, а так само до матеріального, організаційного чи іншого сприяння створенню терористичної групи чи терористичної організації, – до 5 років.
   За наявності даних, отриманих у ході ведення оперативно - розшукової справи, проучасть особи у підготовці тяжкого чи особливо тяжкого злочину строк ведення справи може бути продовжений до 12 місяців Головою Національної поліції або його уповноваженими заступниками, начальниками департаментів апарату центрального органу управління Національної поліції, Центрального управління Служби безпеки України, Директором Державного бюро розслідувань, уповноваженим  керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, начальниками територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів Національної поліції або їхніми уповноваженими заступниками, регіональних органів та органів військової контррозвідки Служби безпеки України, розвідувального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України, територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, Головою Державної прикордонної служби України, уповноваженим керівником регіонального органу доходів і зборів, Головою Служби зовнішньої розвідки України, Директором Національного антикорупційного бюро України, керівником розвідувального органу Міністерства оборони України або їх заступникамиза погодженням із Генеральним прокурором, керівниками регіональних прокуратур, їх першими заступниками та заступниками...  
   Подальше продовження строку ведення оперативно - розшукової справи, але не більш якдо 18 місяців, може бути здійснено Головою Національної поліції, Головою Служби безпеки України, Директором Державного бюро розслідувань, керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізуєдержавну податкову імитну політику, а також Головою Державної прикордонної служби України, Головою Служби зовнішньої розвідки України, Директором Національного антикорупційного бюро України, керівником розвідувального органу Міністерства оборони Україниза погодженням із Генеральним прокурором або його заступником..
  Обчислення строку ведення оперативно - розшукової справи починається з дня затвердження начальником відповідного органу або його заступником постанови про заведення справи та закінчується в день затвердження постанови про закриття оперативно - розшукової справи.
   Обчислення строку може припинятися, якщо особа, щодо якої заведено оперативно - розшукову справу, тимчасово вибула за межі України або тяжко захворіла і можливість проводити щодо неї оперативно - розшукову діяльність відсутня.
   Про припинення та поновлення обчислення строку ведення оперативно - розшукової справи виноситься мотивована постанова, яка затверджується начальником відповідного органу або його заступником.
   Стаття 9 - 2. Закриття оперативно - розшукових справ.
   Оперативно - розшукова справа повинна бути закрита у разі:
   4) завершення виконання розвідувальних, контррозвідувальних заходів або вичерпання можливостей для їх здійснення;
   6) виїзду особи на постійне місце проживання за межі України, якщо немає можливостіпроведення щодо неї оперативно-розшукових заходів
           Закон України «Про контррозвідувальну діяльність»
   Стаття 1. Поняття контррозвідувальної діяльності.
   Контррозвідувальна діяльність – спеціальний вид діяльності у сфері забезпечення   державної безпеки, яка здійснюється з використанням системи контррозвідувальних, пошукових, режимних, адміністративно - правових заходів, спрямованих на попередження, своєчасне виявлення і запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам безпеці України, розвідувальним, терористичним та іншим протиправним посяганням спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб (до них відноситься й справа Януковича – примітка моя) на інтереси України.
   Стаття 2. Мета і завдання контррозвідувальної діяльності.
   Метою контррозвідувальної діяльності є попередження, своєчасне виявлення і запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам безпеці України, припинення розвідувальних, терористичних та інших протиправних посягань спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на державну безпеку України (Янукович зі своїм спрутом посягає на держбезпеку України – примітка моя), усунення умов, що їм сприяють, та причин їх виникнення.
   Завданнями контррозвідувальної діяльності є:
   добування, аналітична обробка та використання інформації, що містить ознаки або факти розвідувальної, терористичної та іншої діяльності спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на шкоду державній безпеці України;
   протидія розвідувальній, терористичній та іншій діяльності спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на шкоду державній безпеці України (Янукович зі своїм бандитським спрутом шкодить держбезпеці України – примітка моя);
   розроблення і реалізація заходів щодо запобігання, усунення та нейтралізації загроз інтересам держави, суспільства та правам громадян (загрози, котрі йдуть від банди Януковича, повинні бути нейтралізовані, як цього вимагає даний Закон, українськими спецслужбами – примітка моя)
   Стаття 5. Право на здійснення контррозвідувальної діяльності.
   Спеціально уповноваженим органом державної влади у сферіконтррозвідувальної діяльності є Служба безпеки України…
   Стаття 6. Підстави для проведення контррозвідувальної діяльності.
   Підставами для проведення контррозвідувальної діяльності є:
   1) наявність достатньої інформації, що потребує перевірки за допомогою спеціальних форм, методів і засобів, про:
   здійснення розвідувальної діяльності проти України спеціальними службами іноземних держав, а також організаціями,окремими групами і особами;
   посягання на державний суверенітет, конституційний лад ітериторіальну цілісність України (Янукович посягнув на них, закликавши Росію ввести війська на територію України, що привело до окупації Московією Криму та Донбасу і вбивства нею тисяч українських жителів – примітка моя);
   терористичні посягання чи терористичну діяльність, злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (закликані Януковичем російські війська разом з московитськими колабораціоністами, бандитами і найманцями займаються терористичною діяльністю на українській землі, скоївши тисячі та продовжуючи скоювати жахливі злочини проти миру, безпеки людства й міжнародного правопорядку – примітка моя)
        Закон України «Про основи національної безпеки України»
   Стаття 1. Визначення термінів.
   Наведені в цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
   Воєнна організація держави – сукупність органів державної влади, військових формувань, утворених відповідно до законів України, діяльність яких перебуває під демократичним цивільним контролем з боку суспільства і безпосередньо спрямована на захист національних інтересів України від зовнішніх та внутрішніх загроз (Янукович зі своїм найближчим оточенням у Росії і при її підтримці та його однодумці/прихильники/ послідовники на українській території є ворогами і загрожують відповідно ззовні та зсередини національним інтересам України, а без перемоги над внутрішніми ворогами Українській Державі буде важко здобути перемогу над зовнішніми – примітка моя);
   правоохоронні органи – органи державної влади, на які Конституцією і законами України покладено здійснення правоохоронних функцій (СБУ, дивіться вище, згідно статті 1 Закону України «Про Службу безпеки України», є правоохоронним органом спеціального призначення – примітка моя)...
   Стаття 3. Об'єкти національної безпеки.
   Об'єктами національної безпеки є: …
   держава – її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність інедоторканність.
   Стаття 4.Суб'єкти забезпечення національної безпеки.
   Суб'єктами забезпечення національної безпеки є:
   Президент України;
   Верховна Рада України;
   Кабінет Міністрів України;
   Рада національної безпеки і оборони України;
   міністерства (до їхнього переліку входить також МО, а значить ГУР МО є зазначеним суб’єктом – примітка моя) та інші центральні органи виконавчої влади;
   Збройні Сили України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна прикордонна служба України та інші військові формування, утворені відповідно до законів України…
   Стаття 6. Пріоритети національних інтересів.
   Пріоритетами національних інтересів України є: …
   захист державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів (про яку реальну недоторканність державного кордону України може вестися мова, коли я в своїй статті «Лист Голові Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції…» ще в січні 2015 року показав кричущий стан справ у Держприкордонслужбі, а пізніше в публікації «Маразм продовжується…» висвітлив також іншу її проблему  – примітка моя), недопущення втручання у внутрішні справи України (виходячи з даної законодавчої норми, можна констатувати, що українські спецслужби провалилися, оскільки не виконали її вимог, зокрема й в ділі Януковича – примітка моя)
   Стаття 7. Загрози національним інтересам і національній безпеці України.
   На сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами є:
   у сфері державної безпеки:
   розвідувально-підривна діяльність іноземних спеціальних служб;
   загроза посягань з боку окремих груп та осіб на державний суверенітет, територіальну цілісність (Янукович зі своїми подєльнікамі в Росії й Україні посягають на них – примітка моя), економічний, науково - технічний і оборонний потенціал України, права і свободи громадян; …
   злочинна діяльність проти миру і безпеки людства, насамперед поширення міжнародного терроризму (Янукович зі своїми подєльнікамі у Росії та Україні здійснюють вказану діяльність – примітка моя);
   загроза використання з терористичною метою ядерних та інших об'єктів на території України;
   можливість незаконного ввезення в країну зброї, боєприпасів, вибухових речовин і засобів масового ураження, радіоактивних і наркотичних засобів;
   спроби створення і функціонування незаконних воєнізованих збройних формувань та намагання використати в інтересах певних сил діяльність військових формувань і правоохоронних органів держави;
   прояви сепаратизму, намагання автономізації (й щодо автономізації, в розрізі Донбасу, справа Януковича підходить – примітка моя) за етнічною ознакою окремих регіонів України (до речі, згідно цієї норми Мінські домовленості про автономізацію (особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей, підтримувані, між іншим, Януковичем, створюють загрози національним інтересам і національній безпеці України (детально про це я написав у своїй праці «Про «вату» в головах!», виходячи з норм «Комплєкса мєр по виполнєнію Мінскіх соглашєній»), цим самим порушуючи Закон України «Про основи національної безпеки України», що я показав у своїй публікації «Це – тривожний сигнал!» – примітка моя);
   у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону України:
   можливість втягування України в регіональні збройні конфлікти чи у протистояння з іншими державами;
   нарощування іншими державами поблизу кордонів України угруповань військ та озброєнь, які порушують співвідношення сил, що склалося; …
   у внутрішньополітичній сфері: …
   загроза проявів сепаратизму в окремих регіонах України (автономізація за Мінськими домовленостями частини Донбасу сприятиме сепаратизму на інших українських територіях, а непокараність зграї Януковича в Україні створює можливості для реваншу цих покидьків (моя робота «6Д + 3П, або Що необхідно Україні для успіху показує», як такого не допустити - примітка моя); …
   в економічній сфері: …
   переважання в діяльності управлінських структур особистих, корпоративних, регіональних інтересів над загальнонаціональними;
   в інформаційній сфері: …
   намагання маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації (щодо подібних маніпуляцій пінчуківського зразка зверніться до моєї статті «Пінчук, ПНХ!»).
   Стаття 8. Основні напрями державної політики з питань національної безпеки
   Основними напрямами державної політики з питань національної безпеки України є:
   у зовнішньополітичній сфері – проведення активної міжнародної політики України з метою:
   запобігання втручанню у внутрішні справи України і відвернення посягань на її державний суверенітет і територіальну цілісність з боку інших держав…
   Стаття 9. Повноваження суб'єктів забезпечення національної безпеки.
   Відповідно до Конституції і законів України:
   Президент України як глава держави, гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України і Голова Ради національної безпеки і оборони України здійснює загальне керівництво у сферах національної безпеки та оборони України (Президент України, котрому підпорядковані українські спецслужби, повинен спонукати їх до ефективнішої діяльності в справі Януковича – примітка моя); …
   Воєнна організація держави забезпечує оборону України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності кордонів; протидіє зовнішнім загрозам воєнного характеру; …
   правоохоронні органи ведуть боротьбу із злочинністю і протидіють тероризму…
   Стаття 10. Основні функції суб'єктів забезпечення національної безпеки України.
   Основними функціями суб'єктів забезпечення національної безпеки є:
   запобігання та усунення впливу загроз і дестабілізуючих чинників на національні інтереси (встановлення точного місця проживання Януковича разом з комплексом спецзаходів сприятиме виконанню суб'єктами забезпечення національної безпеки України своїх функцій – примітка моя);
   локалізація, деескалація та врегулювання конфліктів і ліквідація їх наслідків або впливу дестабілізуючих чинників…
                           «Агент» українських спецслужб
   Ось таке українське законодавство, що регулює діяльність українських спецслужб, до яких відносяться СЗР, ГУР МО, прикордонна розвідка та СБУ.
   Саме вказані спецслужби, в тій чи іншій мірі, як я зауважував вище (дивіться мої примітки), мали б виявити реальне місцезнаходження Януковича у Росії. Але вони, на жаль, цього не спромоглися зробити від моменту його втечі з України в Московію 23 лютого 2014 року по нинішній час, порушивши тим самим зазначені вгорі Закони України, оскільки не виконують у повній мірі покладені на них цими Законами обов’язки і завдання (якщо не захотіли знайти, в чому є сумніви, чи з інших причин, то це вже, згідно вказаного законодавства, – відповідальність Президента України й Генпрокуратури).
   Та українським спецслужбам прийшов на виручку несподіваний «агент»: ним виявився… ворог України, любитель «ДНР»/«ЛНР», негідник Іосіф Кобзон (будучи дєпутатом Госдуми ФС Россіі, він добре поінформований, хто живе із ним по сусідству), про якого я розповів у
 
         Зрадник України Захарченко («ДНР») підспівує Кобзону…
своєму матеріалі «Москва – Тель-Авів – Київ». Якраз Кобзон і видав в
 
   А Кобзон зі зрадником України Плотніцкім («ЛНР»)
   лишень ідуть на репетицію розспівуватися…
інтервю виданню «Dni.Ru» 25 серпня 2017 року інформацію про реальне місце проживання (не Ростов - на - Дону, як стверджує 
 
   Ну а Янукович вже доспівався…
   Всі фото знайдено в Інтернеті.
сторона збіглого екзильного проффесора, й не Сочі) такого ж негідника, як і він сам, зрадника України Віктора Януковича, а саме: Россія, Московская область, Одінцовскій район, с. Баковка. Цитую його: «В Баковке забор к забору со мной – мы это сооружение в шутку называем «китайская стена» – сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович (виділено мною – Г. М.). Его туда поселили после переворота на майдане. Ограду такой высоты вы и представить себе не можете! Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами (виділено мною – Г. М.). Но от кого ты прячешься? Ведь если захотят тебя достать, то достанут где угодно Вот пример – муж Максаковой, убитый в Киеве».
                                  Зло має бути покаране!
   Про те, що мали б зробити, але не зробили українські спецслужби, у першу чергу СБУ, аби запобігти вбивству чоловіка Марії Максакової Дениса Вороненкова, я детально розповів у своїй публікації «Послєдняя жєртва?».
   А відносно того, що «если захотят тебя достать, то достанут где угодно…», тож Кобзон має рацію, тому караючий меч (спецзаходи) українських спецслужб  (тільки їм не треба брати поганий приклад з Майкла Флінна, про якого йдеться в моїй роботі «Who are you, Mister Flynn?») повинен смертельно впасти на голови зрадників і ворогів України, незалежно від їхнього місцезнаходження (це я пропонував ще у серпні 2014 року, підтвердженням чому є вже згадана вище моя стаття «Фільтрація, або Таких «правоохоронців» – на мило!»), адже вони є злом (в моїй праці «Владна багатоголовість доведе нас до цуґундера!» воно описане), так, як це робив Ізраїль, знищуючи причетних до масових вбивств євреїв – Голокосту німецько - нацистських воєнних злочинців по всьому світу та не зважаючи на негативну реакцію інших країн (про необхідність українській владі наслідувати ізраїльський приклад особливо у зовнішній політиці йдеться в моїй статті «Незалежна Україна? Маячня!» від лютого 2016 року), бо доставляти їх на українську землю для суду, як це зробили одного разу ізраїльські спецслужби в травні 1960 року, зокрема політична розвідка «Моссад», з переховуваним на території Аргентини і викраденим ними та таємно доправленим до Ізраїлю відповідальним за «остаточне вирішення єврейського питання» нацистом Адольфом Айхманом, засудженим потім до страти через повішання, буде занадто клопітно, а сприяння Януковича зі своєю бандитською зграєю зовні і всередині України та їхніми московитськими поплічниками окупації Росією (моє дослідження «Про «ватників», дурнів, чистоплюїв і запізнілу реакцію…» у черговий раз розкриває її бандитську сутність) українських територій і вбивству нею тисяч жителів України та вигнанню мільйонів людей зі своїх українських домівок фактично нічим не відрізняється від злочинів нацистів Третього Німецького Райху (проаналізуйте мою роботу «До Дня Перемоги над нацизмом! З ким Україні звіряти годинник?»).
   Прикро, що абсолютна більшість ворогів України (ледь не всі)  – затятих прислужників колишнього внутрішньоокупаційного режиму України на чолі з Януковичем після Майдану (моя публікація «Український Євромайдан діє!» розказує про звитягу майданівців), незважаючи на його жертви - Небесну Сотню і смерті після російського окупування Криму й частини Донбасу залишилася непокараною новою українською владою (у моїй статті «Украина, не подведи Майдан… Не подведи всех нас» знайдете багато цікавого щодо вказаної проблеми), хоча якби Революція Гідності зазнала поразки, то всім її учасникам, крім багатіїв, котрі б відкупилися, той режим поламав би хребти у буквальному розумінні: він не панькався б, як це роблять постмайданні владні керівники.
                                 «Повернення» Януковича
   Останнім часом в Україні окремі соратники Януковича – народні депутати України з антиукраїнського «Опоблоку», ворожість якого я показав у своєму матеріалі «Згадаємо всіх зрадників поіменно!», навіть заявляють про те, що його необхідно переправити на українську територію, оскільки він є «законним Президентом України». Ну, ну… Хоча, між іншим, Янукович не позбавлений громадянства України.
   Тому звернемося знову до українського законодавства. Дивіться...
           Кодекс України про адміністративні правопорушення 
   Стаття 18510. Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону.
   Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України під час виконання ним службових обов'язків, пов'язаних з охороною державного кордону чи суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, який бере участь в охороні державного кордону України,
   тягне за собою накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
   Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, передбачене частиною першою цієї статті,
   тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб.
   Стаття 202. Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду - виїзду.
   Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду - виїзду –
   тягне за собою накладення штрафу на громадян від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб – від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян…
  Стаття 2041. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України.
   Перетинання або спроба перетинання державного кордону України будь - яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади (виділено мною – Г. М.)
   тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
   Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, –
   тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян…
             Кордон Української Держави – не прохідний двір!
   Якщо Янукович наважиться незаконно перетнути державний кордон України, то він матиме адміністративну відповідальність, бо підпадає під дію ст. 2041Кодексу України про адміністративні правопорушення (як на мене, дану статтю треба криміналізувати, адже кордон держави – це не прохідний двір, за порушення правил переходу якого досить сплати штраф і спокійно гуляти собі далі), а ось ті, хто сприятиме й організовуватиме йому такий перетин, понесуть зовсім іншу відповідальність, вже кримінальну. Читайте самі...
                           Кримінальний кодекс України
   Стаття 332. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України.
   1. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод –
   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
   2. Ті самі дії, вчинені способом, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яку незаконно переправляли через державний кордон України, чи вчинені щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища,
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років (виділено мною – Г. М.).
   3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів, –
   караються позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна (виділено мною – Г. М.).
   До речі, підтвердженням моїх слів про вид покарання за позаправовий перехід українського кордону є рішення Мостиського районного суду Львівської області від 22 вересня 2017 року, який ухвалив «визнати винуватим Саакашвілі Міхеіла Ніколозовича в незаконному перетині державного кордону України» через міжнародний пункт пропуску «Шегині» Мостиського району 10 вересня 2017 року (зверніться до моєї публікації «Емігрувати не можна залишитися…»), котрого влада не хотіла пускати на українську територію, оскільки перед тим він був позбавлений громадянства України, зобов’язавши його заплатити штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн), себто поклавши на нього адміністративну відповідальність згідно ст. 2041 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і судовий збір 320 грн, а також те, що дане рішення суду може бути оскаржене в суді вищої інстанції. Та для тих, хто організовував і сприяв Саакашвілі перетнути український кордон, вже передбачена
відповідальність згідно ст. 332 Кримінального кодексу України. А може це й було задумом влади (адже ж вона могла дозволити Міхеілу Ніколозовичу Саакашвілі спокійно перетнути державний кордон України потягом «Перемишль – Львів» і без жодного галасу на першій українській залізничній станції вручити йому документ про незаконний перетин кордону з вимогою явки до суду чи все - таки не вистачило розуму або є й інші причини, наведені далі), щоб «засвітити» групу сприяння Міхеіла Саакашвілі та «підвісити її на гачок» можливої кримінальної відповідальності і постсудові додаткові «гачки»?
   Одними із таких додаткових «гачків» після рішення суду можуть бути й наступні. Аналізуємо…
                  Основний Закон України прямої дії, котрим є
                                      Конституція України
   Стаття 76
   Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.
                            Закон України «Про державну службу»
   Стаття 19. Право на державну службу...
   2. На державну службу не може вступити особа, яка: …
   3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
   4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади…
   Між іншим, а чому політики, народні депутати України з коаліційних (владних) парламентських партійних фракцій разом зі своїми помічниками (по десятку від кожного обранця) та депутати місцевих рад (у даному випадку Львівщини, 10 вересня 2017 року) із тих же партій не прийшли цивілізовано підтримати свою владу в її позиції щодо переходу кордону Саакашвілі у «Шегинях» (разом їх там було би значно більше, ніж прихильників Міхеіла Ніколозовича) і згодом під час його перебування у інших українських населених пунктах, включаючи Чернівці, публічно висловлюючи свою точку зору на мітингах, організованих соратниками Саакашвілі? Злякалися?! Боягузи?! Виглядає так, але також схоже й на те, що одна коаліційна партія (моя замітка «Хто кому мама і тато?» описує деяких її представників), проти представників якої у владі інша коаліційна партія раніше небезуспішно використовувала Міхеіла Саакашвілі (без його згоди таке було б неможливо, бо він же є досвідченою, розумною людиною) в ролі тарана (моє есе «Щоб то означало?» допоможе зрозуміти «дружні» обнімання та цілунки політиків), через збережених на високих посадах окремих своїх людей приховано відіграється, використовуючи ситуацію навколо Саакашвілі, на своїх «запеклих друзях» – соратниках по владній коаліції (завдяки ЗМІ вся Україна могла бачити діяння влади у особі МВС, прикордонників, поліції (НГУ) в «Шегинях» щодо Міхеіла Саакашвілі, оскільки це їхня відповідальність на кордоні, тому читачі можуть самі оцінити дії вказаних державних структур; а як зазначені структури поступатимуть при таких же умовах з іншими особами, включаючи громадян України?).
                       Люстрація, кара ворогам, закінчення
                    політично - фінансового «бєспрєдєлу»:
   без них Революція Гідності, Євромайдан будуть зраджені!
   Крім цього, справа і у тому, що до провладних партій прибилося багато компартійно - СДПУ(о)шно - регіоналівського непотребу й пристосуванського сміття з інших партій, котрі служили Януковичівській бандитській ворожій зграї, а потім із незрозумілих причин для українського суспільства, майданівців стали затребуваними новою владою всупереч вимогам Революції Гідності та Закону України «Про очищення влади»№ 1682-VII від 16 вересня 2014 року, ч. 2 ст.1 якого вказує: «Очищення влади (люстрація) здійснюється з метою недопущення до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини…». Якщо постмайданна влада захитається, то цей сміттєвий непотріб перебіжить до інших більш рейтингових сил та, як не дивно, буде прийнятий ними, бо зуміє зацікавити різними, корупційно - фінансовими в тому числі, способами (зверніться до мого дослідження «Ні розуму, ні совісті?» щодо них) і так до безкінечності, оскільки українці терплять таку наругу - «бєспрєдєл» над собою (моя стаття «Маніфест порядності» показує, як цьому можна протистояти). Саме оці безпринципні перекинчики та пристосуванці (у моєму матеріалі «Чорна бухгалтерія» реґіоналів як чорна мітка… Тільки чия?» йдеться про них) і створюють головні проблеми для проведення Україною швидких всеохопних реформ західного зразка та підґрунтя для реваншу нелюстрованого сміття, але вони є зручними для будь - якої влади, бо вона нерідко користується їхніми ж методами. Недарма народна мудрість гласить, що яблуко від яблуні недалеко падає... Тільки Український народ своїми безкомпромісними, рішучими діями може розірвати це зачароване коло і покласти край політично - фінансовому «бєспрєдєлу» на українських теренах та лише тоді, коли доводитиме до завершення започатковані свої реформаторські (зразка НАТО, ЄС) справи, не покладаючись повністю на політиків, як то було після Помаранчевої революції 2004 року й не дай, Боже, щоб так сталося після Революції Гідності, не ведучись на їхнє пристосуванське ошуканство (у моїй публікації «Розкоші й злидні українських (не куртизанок) можновладців…» про нього мовиться докладно), а тримаючи їх під постійним жорстким контролем і пресингом.
   Отаке…
   А Янукович, його пріхлєбатєлі в Україні та Росії й московитські поплічники, як вороги України (моя робота «Вперед – у минуле!» розказує про ворожу Московію), мають бути жорстоко покарані за криваві злочини проти Українського народу!
   Р. S. 24 листопада 2017 року Ігорь Плотніцкій подав у відставку і з наступного дня перестав бути «главой «ЛНР»: не встиг розспіватися зі своїм другом Кобзоном.
   Іосіф Кобзон помер 30 серпня 2018 року: відспівався, а його друга «главу «ДНР» Алєксандра Захарчєнко вбили 31 серпня 2018 року: доспівався.
Переглядів (2268) / Коментарі (8)
Додати свій коментар
  Ваше ім'я
  Місце проживання
  Введіть код
 оновити код
 
 
Увага, коментарі не відповідаючі нашим вимогам будуть видалені.
зачекайте ...